• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Jak uzgodnić budowę zjazdu/wjazdu indywidualnego w budowanej/remontowanej ulicy?

W pierwszej kolejności należy ustalić czy mamy do czynienia z budową/przebudową ulicy czy z remontem ulicy. W przypadku remontu ulicy właściwym do załatwienia sprawy jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta mieszczący się na ul. Kasztanowej 31. Przy budowie/przebudowie ulicy należy udać się do Urzędu Miasta na ul. Szkolnej 28 (wejście A), do Biura Inwestycji i Remontów:

  • na etapie przygotowania dokumentacji do pokoju nr 255
  • na etapie realizacji do pokoju nr 311b

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 1 =
Link
2 + 1 =