• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Gdzie można zapłacić za śmieci ?

Opłaty dokonuje się gotówką w Kasach Urzędu, Pasaż Rudowskiego 10 lub ul. Szkolna 28 (wejście B) bądź bezgotówkowo przelewem na indywidualny rachunek bankowy przypisany do właściciela nieruchomości.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 3 =
Link
2 + 3 =