• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Gdzie można znaleźć terminarz odbioru śmieci z poszczególnych ulic miasta ?

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych znajdują się na stronach internetowych firm wykonujących usługę w poszczególnych sektorach:


Przekierowanie na poszczególne strony internetowe ww. firm dostępne jest również na stronie  Urzędu Miasta pod linkiem.


Papierową wersję harmonogramu można otrzymać w Referacie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, ul. Szkolna 28 (wejście B), pok. 238.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 3 =
Link
6 + 3 =