• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Kto będzie wystawiał zaświadczenie w ramach dopłaty do węgla i czy zaświadczenie będzie odpłatne?

Zaświadczenia wydawane są w Urzędzie Miasta ul. Szkolna 28 w pokoju 209 i otrzyma je wyłącznie osoba, która składała deklarację, po okazaniu dokumentu tożsamości.
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska proponuje wcześniejszy kontakt telefoniczny  w celu uzyskania informacji czy nieruchomość została wpisana do CEEB.
Wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej. 

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 1 =
Link
3 + 1 =