• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Od kiedy będą wystawiane zaświadczenia w ramach dopłaty do węgla?

Zaświadczenia potwierdzające złożenie deklaracji, niezbędne przy zakupie węgla i paliw węglopochodnych wydawane są po wpisaniu nieruchomości do systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 
Czas na wprowadzenie danych do systemu CEEB przez Miasto Piotrków Trybunalski to 6 miesięcy od złożenia deklaracji w wersji papierowej dla budynków, w których znajduje się źródło ciepła uruchomione przed 1 lipca 2021 roku, natomiast dla źródeł ciepła uruchomionych po 1 lipca 2021 roku, Miasto ma 30 dni na wprowadzenie danych do systemu od dnia złożenia deklaracji w wersji papierowej.
Czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia uzależniony jest od terminu złożenia deklaracji w Urzędzie. Dla deklaracji złożonych w formie elektronicznej, potwierdzenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 7 =
Link
5 + 7 =