• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Czy kupując pojazd w leasingu należy zgłosić jego nabycie ?

Użytkownik pojazdu zarejestrowanego na leasingodawcę, nie ma obowiązku zgłaszania jego nabycia, ponieważ nie jest jego właścicielem. Obowiązek ten powstaje dopiero po wykupieniu pojazdu z leasingu – np. na podstawie ostatniej faktury, tzw. „wykupowej” lub dokumentu zwrotnego przeniesienia prawa własności.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 2 =
Link
5 + 2 =