• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Wydanie karty wędkarskiej. Jakie dokumenty są do tego potrzebne?

Karta wędkarska wydawana jest na wniosek osobie, która ukończyła 14 lat, złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizację społeczną, której statutowym celem jest działanie na rzecz ochrony ryb oraz rozwoju amatorskiego połowu ryb.

Za wydanie karty wędkarskiej pobierana jest opłata w wysokości 10 zł.

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu lub przelewem na konto: Nr 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 9 =
Link
1 + 9 =