• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Czy trzeba rejestrować łódkę przeznaczoną do połowu ryb? Jaka jest procedura rejestracji?

Od dnia 1 sierpnia 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. W związku
z powyższym nie ma konieczności rejestracji jednostek o długości nieprzekraczającej 7,5 m przeznaczonych do amatorskiego połowu ryb.

Obowiązek rejestracji dotyczy wszystkich jachtów i innych jednostek pływających o długości co najmniej 7,5 m lub o mocy silnika co najmniej 15 kW.
Mniejsze jednostki można rejestrować tylko na wniosek złożony przez właściciela.
Wnioski o rejestrację można składać bezpośrednio w systemie REJA 24 lub w wersji papierowej w biurze podawczym Urzędu Miasta.
Opłata za rejestrację wynosi 80 zł.
Opłaty można dokonać w kasie Urzędu lub przelewem na konto: Nr 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 3 =
Link
8 + 3 =