• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Czy fakt kupna nieruchomości w Piotrkowie Trybunalskim należy zgłosić do Urzędu Miasta? Co w takiej sytuacji z podatkiem od nieruchomości?

Zakup nieruchomości wiąże się z obowiązkiem złożenia przez Nabywcę informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości (druki IN-1 z załącznikami lub DN-1 z załącznikami są dostępne na stronie bom.piotrkow.pl w zakładce "Sprawy" ). Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego ( od daty aktu notarialnego).
Po złożeniu informacji IN-1 (dotyczy osób fizycznych) zostanie wydana decyzja ustalająca wysokość podatku od nieruchomości.
Natomiast składając deklarację DN-1 (dotyczy osób prawnych, jednostek oraz spółek nie posiadających osobowości prawnej) należy dokonać samoobliczenia (podatnik sam oblicza podstawę opodatkowania, nalicza podatek i odprowadza go do organu podatkowego) podatku i wpłacać go - bez wezwania - na rachunek Urzędu Miasta w ratach miesięcznych".

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 4 =
Link
9 + 4 =