• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Jak długo jest ważny dowód tymczasowy w przypadku wystąpienia okoliczności fizycznego braku możliwości pobrania odcisków palców?

Dowód tymczasowy wydany osobie która ukończyła 12. rok życia, od której chwilowo fizycznie nie ma możliwości pobrania odcisków któregokolwiek
z palców (np. obie ręce w gipsie) jest ważny przez okres 12 miesięcy od dnia jego wydania.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 2 =
Link
5 + 2 =