• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Czy po nowelizacji przepisów dotyczących dowodów osobistych należy wymienić dotychczasowy dowód osobisty?

Dowody osobiste wydane przed dniem 1 marca 2015 roku, zachowują swoją ważność do momentu upływu terminu w nich określonych. Zmiana adresu miejsca zameldowania przez posiadacza dowodu osobistego nie stanowi podstawy do jego wymiany.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 7 =
Link
5 + 7 =