• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Kiedy należy przerejestrować pojazd?

Obowiązek taki występuje przy zakupie pojazdu sprowadzonego z krajów Unii Europejskiej i od dnia 1 lipca 2021 r. do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, termin na zarejestrowanie takiego pojazdu wynosi 60 dni. W przypadku pojazdów zakupionych na terenie Polski, właściciel pojazdu ma obowiązek zawiadomienia o jego nabyciu w terminie wskazanym powyżej.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 3 =
Link
3 + 3 =