• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Do kogo (jakiej instytucji/urzędu) należy złożyć deklarację?

W przypadku posiadania przez właścicieli lub zarządcy budynków profilu zaufanego bądź elektronicznego dowodu osobistego, deklarację można złożyć za pośrednictwem strony zone.gunb.gov.pl.
Deklarację w  formie papierowej, należy złożyć osobiście lub listownie  na adres: Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 lub Pasażu Karola Rudowskiego 10,  97-300 Piotrków Trybunalski.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 2 =
Link
7 + 2 =