• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

W jakim terminie i w jaki sposób można złożyć deklarację?

Dla budynków, które już istnieją a ich źródła ciepła pracowały przed 1 lipca 2021 r., właściciele lub zarządcy mają 12 miesięcy na złożenie deklaracji. Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliwa.

Deklaracje można złożyć w dwóch formach: elektronicznej i papierowej.
W pierwszym przypadku deklarację należy złożyć za pośrednictwem strony zone.gunb.gov.pl oraz posiadać profil zaufany bądź elektroniczny dowód osobisty.
Wniosek deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do pobrania w wersji papierowej:

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 8 =
Link
8 + 8 =