• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Czy wydanie zaświadczenia o zameldowaniu jest płatne?

Zaświadczenie o zameldowaniu się na pobyt stały wydawane jest z urzędu (bezpłatnie). Każde kolejne zaświadczenie o pobycie stałym oraz każde zaświadczenie o pobycie czasowym kosztuje 17 zł. Są wyjątki od tej zasady zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 1 =
Link
4 + 1 =