• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Jakie dokumenty są potrzebne do zameldowania na pobyt stały?

Wniosek „zgłoszenie pobytu stałego”, tytuł prawny do domu lub lokalu (np. akt notarialny, przydział mieszkania, odbiór budynku, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu), dokument stwierdzający tożsamość.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 3 =
Link
8 + 3 =