• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Czy przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego dla dziecka muszą być obecni jego rodzice?

Wystarczy obecność  jednego z rodziców lub opiekunów prawnych o ile nie są oni pozbawieni sądownie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Odebranie dowodu odbywa się w takim przypadku tylko przez tego rodzica, który o niego wnioskował.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 1 =
Link
4 + 1 =