• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Czy przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego dla dziecka musi być ono obecne? Jak długo ważny jest dowód osobisty dziecka?

Dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia nie muszą być obecne podczas składania wniosku o wydanie im dowodów osobistych.
Dzieciom, które nie ukończyły 5 roku życia dowód wydawany jest na 5 lat. Powyżej 5 roku życia dowód wydawany jest na 10 lat.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 1 =
Link
4 + 1 =