• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Czy obecny dowód osobisty zostanie zatrzymany w urzędzie przy złożeniu wniosku o wydanie nowego dowodu?

  • Jeśli podczas składania wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego aktualny dowód jest jeszcze ważny to nie zostanie on zatrzymany. Również nieaktualny dowód uszkadzany jest dopiero w momencie odbioru nowego dowodu osobistego.
  • Unieważnienia dowodu dokonuje się w momencie odbierania nowego dokumentu poprzez obcięcie rogu w przypadku dowodów wydanych do dn. 01-03-2015.
  • W przypadku dowodów wydanych po tej dacie dowód jest uszkadzany w taki sposób aby uszkodzeniu uległa fotografia wraz ze znakiem  holograficznym.
  • W przypadku wymiany uszkodzonego dowodu osobistego, dowód zatrzymywany jest w urzędzie.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 8 =
Link
5 + 8 =