• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu osobistego?

Zdjęcie powinno być aktualne (wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku). Powinno przedstawiać całą głowę – odsłonięte brwi, cały owal twarzy. Zdjęcie na papierze powinno być kolorowe w formacie 35 mm (szerokość) na 45 mm (wysokość), natomiast zdjęcie w formie elektronicznej powinno być kolorowe o rozdzielczości co najmniej 492 × 610 pikseli i wielkości maksymalnie 2,5 MB. Twarz musi być zwrócona prosto i przedstawiona na jasnym tle. Informacje szczegółowe dotyczące zdjęcia do dowodu osobistego.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 5 =
Link
3 + 5 =