• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

W jakim terminie należy zgłosić zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej?

Zgodnie z przepisami prawa przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o wykreślenie go z DEiDG w przypadku zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Nie przewidziano określonego terminu tego zgłoszenia. Najwcześniej można go dokonać w dniu zaprzestania prowadzenia działalności.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 4 =
Link
7 + 4 =