• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

W jaki sposób można złożyć wniosek CEIDG?

  • Osobiście lub przez pełnomocnika* w urzędzie,
  • Korespondencyjnie – w tym przypadku wniosek powinien zawierać poświadczony podpis wnioskodawcy przez notariusza,
  • Drogą internetową na stronie ceidg.gov.pl, dodatkowo osoby nieposiadający profilu zaufanego muszą potwierdzić ten fakt w ciągu 7 dni w urzędzie.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 8 =
Link
4 + 8 =