• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IGK V - Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie chartów rasowych i ich mieszańców

Symbol:

IGK V

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 46, fax 44 732 18 62

1. Opłata skarbowa:

 • za wydanie pozwolenia zw. z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na hodowli chartów rasowych oraz ich mieszańców 616 zł
 • za wydanie pozwolenia na utrzymywanie charta/chartów  oraz ich mieszańców 82 zł

2. Opłatę skarbową wnosi się w dniu złożenia wniosku

3. Opłaty dokonuje się w kasach Urzędu przy ul. Szkolnej 28 (wejście B) lub Pasażu Karola Rudowskiego 10 lub bezgotówkowo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003.

Wniosek wraz z dowodem wpłaty należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Szkolnej 28 lub ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, lub przesłać na adres Urzędu:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna28
97-300 Piotrków Trybunalski

Wniosek można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (w tym usługi PWPW).

Do 1 miesiąca.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał pozwolenie (odwołanie składa się  w Biurze Obsługi Mieszkańców). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia pozwolenia stronie.

Odbiór pozwolenia może nastąpić w jednej z dwóch form:

 • osobiście przez wnioskodawcę
 • za pośrednictwem uprawnionego pracownika Urzędu lub operatora pocztowego.

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Prezydent Miasta Piotrkowa  Trybunalskiego z siedzibą przy Pasażu Karola Rudowskiego 10, w Piotrkowie Trybunalskim (kod pocztowy: 97-300), tel.: 44732 77 01, adres e-mail: e.urzad.piotrkow.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jest Anna Pełka adres e-mail: a.pelka@piotrkow.pl

3. Celem zbierania danych jest realizacja wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymania chartów i ich mieszańców.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymania chartów i ich mieszańców. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymania chartów i ich mieszańców.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 • art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r.  poz. 2033 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010r. (Dz. U.  z 2010 Nr 135 poz. 909).

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.06mb

 • Referat: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • Kategoria: Rolnictwo i zwierzęta
 • Data publikacji: 2020-11-02
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 8 =
Link
3 + 8 =