• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Co zrobić, aby wynająć/wydzierżawić działkę/teren pod usługę/reklamę/imprezę od Miasta?

Należy upewnić się w Ewidencji Gruntów i Budynków, że nie jest to teren, którego zarządcą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta lub Towarzystwo Budownictwa Społecznego (wówczas kwestię wynajmu czy dzierżawy załatwiamy u zarządcy terenu). W pozostałych przypadkach w punktach informacyjnych składa się wniosek o wydzierżawienie terenu załączając mapę ze wskazaniem terenu wnioskowanego do objęcia dzierżawą oraz ze wskazaniem okresu, a także celu na jaki nieruchomość ma zostać wydzierżawiona.

Sprawy dzierżawy terenu pod reklamy prowadzi Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 1 =
Link
4 + 1 =