• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IMG XI - Udostępnienie do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków

Symbol:

IMG XI

Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 14

1. Wypełniony wniosek. Pobierz IMG XI.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

1. Zgodnie z  załącznikiem (tabela nr 16) do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz.725 ze zmianami):

 • za jednorazowe udostępnienie, na okres do 4 godzin, zbioru dokumentów dotyczących jednej jednostki ewidencyjnej - 30,30 zł.
2. Wysokość opłaty  i sposób jej obliczenia  znajdziesz w Dokumencie Obliczenia Opłaty.

3. Opłatę musisz wnieść przed udostępnieniem zbioru dokumentów.

4. Opłatę możesz wnieść na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK S.A. nr  15 1560 0013 2323 1404 1000 0001
lub w kasach Urzędu Miasta.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).
Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97 – 300 Piotrków Trybunalski.

Bez zbędnej zwłoki.

Możesz odwołać się od decyzji dotyczącej wysokości należnej opłaty.  Odwołanie należy złożyć do:

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
ul. Tuwima 28, Łódź

za pośrednictwem:
Prezydenta Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego.
Masz 14 dni od daty otrzymania decyzji na złożenie odwołania.

Dokumenty można przeglądać w siedzibie Urzędu Miasta na  ul. Szkolnej 28 (pokój nr 4), w godzinach:

 • Poniedziałek, środa, czwartek, piątek – 7.30 – 15.30.
 • Wtorek – 7.30 – 17.00.

• Ustawa z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.
• Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.05mb

 • Referat: Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
 • Kategoria: Geodezja, kartografia, ewidencja gruntów
 • Data publikacji: 2020-10-12
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 4 =
Link
9 + 4 =