• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IMG X - Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych

Symbol:

IMG X

Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 07

1. Wypełniony wniosek. Pobierz IMG X.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

2. Dokumenty, które chcesz uwierzytelnić.

1. Zgodnie z  załącznikiem (tabela nr 16) do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz.725 ze zmianami):

 • za uwierzytelniany dokument – 50 zł.
 • za kopię uwierzytelnianego dokumentu – 5 zł.

2. Wysokość opłaty  i sposób jej obliczenia  znajdziesz w Dokumencie Obliczenia Opłaty.

3. Opłatę musisz wnieść przed uwierzytelnieniem dokumentów.

4. Opłatę możesz wnieść na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK S.A. nr  15 1560 0013 2323 1404 1000 0001
lub w kasach Urzędu Miasta.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97 – 300 Piotrków Trybunalski.

Bez zbędnej zwłoki.

Możesz odwołać się od decyzji dotyczącej wysokości należnej opłaty.  Odwołanie należy złożyć do:

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
ul. Tuwima 28, Łódź

za pośrednictwem:
Prezydenta Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego.
Masz 14 dni od daty otrzymania decyzji na złożenie odwołania.

Brak.

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych.
• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.05mb

 • Referat: Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
 • Kategoria: Geodezja, kartografia, ewidencja gruntów
 • Data publikacji: 2020-10-12
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 8 =
Link
3 + 8 =