• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DBI I - Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Symbol:

DBI I

Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 77 74

Pobierz i wypełnij wniosek – DBI I

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

• Pasażu K. Rudowskiego 10,
• ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97 – 300 Piotrków Trybunalski

Od 7 do 30 dni (zgodnie z k.p.a.)

Odwołanie nie przysługuje.

1. Zaświadczenie możesz odebrać osobiście lub wyślemy je na wskazany przez Ciebie adres.
2. Urząd Miasta nie wydaje zaświadczeń o zatrudnieniu w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Wydaje je istniejący zakład pracy lub jego prawny następca.

• Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Załączniki

  • Referat: Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji
  • Kategoria: Zaświadczenia o zatrudnieniu
  • Data publikacji: 2020-10-12
  • Data modyfikacji: 2021-04-01
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 9 =
Link
2 + 9 =