• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DEL XXVI - Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

Symbol:

DEL XXVI

Referat Ewidencji Ludności
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 77 51, 44 732 77 52
fax: 44 732 77 53

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Szkolnej 28 (wejście B), stanowisko 15 parter.
Wniosek można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP ( w tym usługi PWPW).

Niezwłocznie.

Odwołanie nie przysługuje.

Celem usługi jest uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji w szczególności w sprawie pominięcia wyborcy w rejestrze wyborców, wpisania do rejestru wyborców osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych osób wpisanych do rejestru wyborców lub ujęcia w rejestrze wyborców osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.
Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania.
         Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich
         Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej, niebędących obywatelami
                       polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z
                       praw wyborczych w RP.

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1319 z późn. zm., Art. 18),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1316, § 12).

Załączniki

 1. Wniosek

  (pdf) 0.04mb

 • Referat: Referat Ewidencji Ludności
 • Kategoria: Wybory
 • Data publikacji: 2020-11-06
 • Data modyfikacji: 2021-04-21
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 8 =
Link
5 + 8 =