• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DEL XXV - Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów

Symbol:

DEL XXV

Referat Ewidencji Ludności
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 77 51, 44 732 77 52
fax: 44 732 77 53

Wniosek o wydanie zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów

(Nie dotyczy wyborów do Rady Miasta oraz wyborów na Prezydenta Miasta. W wyborach uzupełniających do Senatu dotyczy tylko wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające).

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Szkolnej 28 (wejście B), stanowisko 15 parter.

Niezwłocznie.

Odwołanie nie przysługuje.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim oraz imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL upoważnionej osoby.

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1319 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie spisu wyborców z dnia 29 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 5 ze zm.).

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.02mb

 • Referat: Referat Ewidencji Ludności
 • Kategoria: Wybory
 • Data publikacji: 2020-11-06
 • Data modyfikacji: 2021-04-21
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 5 =
Link
7 + 5 =