• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DEL XXIII - Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Symbol:

DEL XXIII

Referat Ewidencji Ludności
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 77 51, 44 732 77 52
fax: 44 732 77 53

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Szkolnej 28 (wejście B), stanowisko 15 parter.

Bez zbędnej zwłoki.

Odwołanie nie przysługuje.

Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, czy został w spisie uwzględniony. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia.
Celem usługi jest uzyskanie informacji, że wnioskodawca jest ujęty w spisie wyborców lub, że nie figuruje w spisie, albo że dane wskazane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1319, Art. 36),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2015 r., poz. 5, § 15 i 16).

Załączniki

 1. Wniosek

  (pdf) 0.12mb

 • Referat: Referat Ewidencji Ludności
 • Kategoria: Wybory
 • Data publikacji: 2020-11-06
 • Data modyfikacji: 2021-04-21
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 3 =
Link
8 + 3 =