• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DRK LI - Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego

Symbol:

DRK LI

Referat Komunikacji
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 30 33

1. Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego – DRK LI.

2. Załączniki:

 • wypisy z licencji na krajowy transport drogowy w liczbie odpowiadającej ilości pojazdów, którymi zaprzestano wykonywania przewozów,
 • licencja – w przypadku zawieszenia działalności w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek należy złożyć w Punkcie Informacyjnym przy ul. Szkolnej 28 (wejście „B”) lub przesłać na adres Urzędu Miasta - ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Niezwłocznie.

Odwołanie nie przysługuje.

1. Wymagany jest komplet dokumentów.
2. Zgłoszenia zawieszenia należy dokonać nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia.
3. Maksymalny okres zawieszenia - do 12 miesięcy.
4. Zwrot części opłaty za wydanie wypisów z licencji następuje, w przypadku zawieszenia działalności na okres powyżej 3 miesięcy, w sposób wskazany przez przedsiębiorcę we wniosku.
5. W przypadku, gdy koszt przekazu pocztowego przewyższa przysługującą kwotę zwrotu, odbiór należności następuje w Kasie Urzędu.

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 2140 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego (Dz. U. z 2010 r. Nr 187, poz. 1255).

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.05mb

 • Referat: Referat Komunikacji
 • Kategoria: Transport, taksówki, licencje, zezwolenia
 • Data publikacji: 2020-11-05
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 6 =
Link
7 + 6 =