• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DRK XXV - Wydanie prawa jazdy przed upływem orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów (za pośrednictwem jednostki, która je wydała za granicą - dotyczy osób zamieszkałych poza granicami RP)

Symbol:

DRK XXV

1. Wniosek o wydanie prawa jazdy przed upływem orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów:

• DRK-XV,XVI,XVII,XVIII,XIX,XX,XXI,XXII,XXIII,XXIV,XXV.
 
2. Do wglądu: dokument tożsamości.

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek należy złożyć w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 lub przesłać za pośrednictwem  środków komunikacji elektronicznej, poprzez stronę www.epuap.gov.pl, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wniosek można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (w tym usług PWPW).

Do 30 dni.

Odwolanie nie przysługuje.

Zagraniczne prawo jazdy przesyła się do jednostki, która je wydała za granicą.

• art. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( tekst jednolity  Dz. U. 2020, poz. 1268 ze zmianami)

Załączniki

  1. Wniosek

    (pdf) 0.04mb

  • Referat: Referat Komunikacji
  • Kategoria: Prawo jazdy
  • Data publikacji: 2020-10-08
  • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 3 =
Link
2 + 3 =