• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 lipca 2021 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, wydłuża się do 60 dni terminy:        1. na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2.   na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

Ułatwienia w załatwianiu spraw

Osoby głuche

Osoby głuche i niedosłyszące zgłaszające się w sprawach urzędowych, obsługiwane są przy pomocy wideotłumacza, zlokalizowanego w Punkcie Informacyjnym przy ul. Szkolnej 28 (wejście A). Skorzystanie z pomocy wideotłumacza, nie wymaga wcześniejszego umówienia wizyty w Urzędzie i jest możliwe w godzinach pracy Urzędu Miasta. Usługa tłumaczenia realizowana jest przez certyfikowanych tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) i systemu językowo – migowego (SJM).Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 7 =
Link
8 + 7 =