• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Czy „500+” wliczane jest do dochodów? (dotyczy wniosku o zawarcie umowy najmu na lokal)

Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, świadczenie wychowawcze 500 + nie jest wliczane do dochodów osób starających się o zawarcie umowy najmu na lokal.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 6 =
Link
3 + 6 =