• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Jak „zapisać się” na listę na mieszkanie?

Złożyć wniosek o zawarcie umowy najmu na lokal socjalny/mieszkalny. Na liście mogą znaleźć się osoby będące mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego i pozostające w trudnej sytuacji mieszkaniowej i bytowej. Załączniki niezbędne do kompletności wniosku zależą od indywidualnej sytuacji każdego ubiegającego się o lokal.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 3 =
Link
7 + 3 =