• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Gdzie należy złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski składa się osobiście od 14 stycznia 2022 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zespół Dodatków Mieszkaniowych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 16A, stanowisko nr 10 w godz. 8:00-15:00 lub drogą elektroniczną (wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany).

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 6 =
Link
3 + 6 =