• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

W jakim terminie można złożyć wniosek?

Wnioski na dodatek osłonowy składa się od 14 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 8 =
Link
7 + 8 =