• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Obsługę bankową Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzi GETIN NOBLE BANK S.A.


Numer Swiftowy Banku (BIC): GBGCPLPK
Numer IBAN: PL
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 6 =
Link
7 + 6 =