A A A
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ
  • UWAGA !!! Przywrócenie terminu na zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu oraz na rejestrację pojazdu sprowadzonego z UE. Szczegółowe informacje TUTAJ

  • Architektura i Budownictwo: podanie złożymy e-mailem. Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ

Wyszukaj sprawę

ePUAP
ePUAP
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =

Rejestracja działalności gospodarczej

Publikacja: piątek, 30 maj 2014
Modyfikacja: czwartek, 19 grudzień 2019


Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:
  •    Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.
  •    Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.
  •    Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.
  •    Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
  •    Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wyszukiwarka przedsiębiorców znajduje się TUTAJ.

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy:

1. wypełnić wniosek o założenie Profilu Zaufanego,
2. podając numer PESEL, podczas zakładania konta na ePUAP, system automatycznie złoży wniosek o Profil Zaufany - na Twój adres e-mail przyjdzie potwierdzenie złożenia wniosku,

a następnie w ciągu 14 dni udaj się do Punktu Informacyjnego Biura Obsługi Mieszkańców na ul. Szkolnej 28 (wejście A) w celu potwierdzenia danych - zabierz ze sobą aktualny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).


Pamiętaj !!! Dane osobowe podane podczas rejestracji muszą być zgodne
z aktualnym aktem stanu cywilnego
(urodzenia lub małżeństwa)

Pomoc


INNE SPOSOBY UZYSKANIA PROFILU ZAUFANEGO


Na stronie internetowej www.biznes.gov.pl dostępne są e-usługi związane z wpisem, zmianą i wykreśleniem z CEiDG:

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej


Wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności GospodarczejSprawa: e - Procedura
Referat: E-procedury
Symbol: CEIDG-1 e
Proszę wpisać treść pytania:
Proszę podać adres e-mail:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 4 =
powrót