Biuro Obsługi Mieszkańców - Piotrków Trybunalski - [B] Stanowiska ds. podatków od osób fizycznych
A A A
 • Nowa e-usługa!!! -  zamelduj się przez internet. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ
 • Złóż wniosek o dowód osobisty on-line !!!  Więcej informacji znajdziesz TUTAJ
 • Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online ! - więcej informacji znajdziesz TUTAJ

Informacje o sposobie użytkowania modułu rezerwacji kolejek w UM Piotrkowa Trybunalskiego

Rezerwacja kolejki (spotkania)

Należy wykonać następujące czynnosci:
 1. Wybrać lokalizację swojej wizyty, a następnie zatwierdzić przyciskiem ZATWIERDŹ.
 2. Wybrać usługę, a następnie zatwierdzić przyciskiem ZATWIERDŹ.
 3. Otworzyć tabelę z dostępnymi terminami przyciskiem SZUKAJ. Wybrać dzień i godzinę wizyty, a następnie zatwierdzić przyciskiem ZATWIERDŹ. Rezerwacji można dokonywać od dnia bieżącego do 30 dni na przód. Strzałki < i > służą do przechodzenia pomiędzy kolejnymi dniami.
 4. Potwierdzenie rezerwacji.
  1. Jeśli osoba dokonująca rezerwacji jest już zarejestrowana to należy zalogować się (Zaznaczone pole ZALOGUJ SIĘ) poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła, a następnie zatwierdzić przyciskiem ZALOGUJ SIĘ.
  2. Jeśli rezerwacji dokonuje nowy użytkownik to należy zaznaczyć pole REJESTRACJA, wypełnić formularz rejestracji (wymagane pola Nazwa użytkownika, HasłoWprowadź ponownie hasło oznaczone są gwiazdką), a następnie zatwierdzić przyciskiem ZATWIERDŹ I PRZEJDŹ DALEJ.
 5. Podać numer PESEL (lub numer "PESELopodobny", musi składać się tylko z 11 cyfr, należy unikać łatwych numerów takich jak same jedynki lub 12121212121, gdyż może wystąpić konflikt z innymi rezerwacjami), a następnie zatwierdzić przyciskiem ZATWIERDŹ.
 6. Po sprawdzeniu danych, zatwierdzić przyciskiem ZATWIERDŹ.
To kończy proces rezerwacji.
Rezerwacja dostępna jest też bezpośrednio na stronie Rezerwacja wizyt UM.

Sprawdzenie stanu kolejek

Wybrać lokalizację dla której ma być pokazany stan kolejek.
Przy Pasażu K. Rudowskiego znajdują się:
 • Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych
 • Stanowisko ds. działalności gospodarczej
 • Kasy
 • USC - rejestracja urodzeń
 • USC - zastępca kierownika
 • USC - kierownik
 • USC - rejestracja zgonów
 • USC - wydawanie odpisów aktów
Przy ulicy Szkolnej znajdują się:
 • Stanowisko ds. praw jazdy
 • Stanowisko ds. ośrodków szkolenia i diagnostów
 • Stanowiska ds. rejestracji pojazdów
 • Wydawanie dowodów rejestracyjnych
 • Kasy
 • Ewidencja ludności - dowody osobiste
 • Ewidencja ludności - meldunki
 • Ewidencja ludności - wydawanie dowodów osobistych

Konto w systemie kolejkowym

Każdy zarejestrowany użytkownik ma możliwość przeglądania i zmiany zarejestrowanych przez siebie wizyt oraz zmiany danych. W tym celu należy przejść do strony logowania Konto użytkownika i zalogować się nazwą użytkownika i hasłem ustalonym podczas rejestracji.
 1. Strona główna MOJE SPOTKANIA umożliwia przeglądanie lub anulowanie zarejestrowanych terminów wizyt. Każde spotkanie posiada menu w prawym górnym rogu (ikona ) zawierające polecenia Pokaż więcej i Usuń.
 2. Zakładka ZAREZERWUJ SPOTKANIE działa tak samo jak opisana wyżej rezerwacja kolejki oczywiście z pominięciem punktu 4.
 3. Zakładka MÓJ PROFIL umożliwia zmianę wszystkich danych użytkownika lub ich usunięcie (oprócz wymaganych nazwy użytkownika, wyświetlanej nazwy i hasła).
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 4 =

[B] Stanowiska ds. podatków od osób fizycznych

Dodano: środa, 28 grudzień 2011
Załatwianie spraw związanych z podatkami m. in. dotyczących wymiaru podatku, decyzji podatkowych, egzekucji podatków, umorzeń i odroczeń podatków, zaświadczeń, udzielania informacji na temat obowiązujących podatków.

Dodatkowe informacje dotyczące załatwianych spraw:
 • Korekta podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego
 • Odroczenie terminu płatności/rozłożenie na raty/umorzenie podatku lub zaległości podatkowej
 • Zaświadczenia o dochodach z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
 • Interpretacja przepisów prawa podatkowego
 • Zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
 • Zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości
 • Potrącenia zobowiązania podatkowego z wierzytelności wobec gminy
 • Podejmowanie postępowania podatkowego
 • Zmiana zakresu postępowania podatkowego
 • Wznowienie postępowania w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego
 • Zawieszanie postępowania podatkowego
 • Umorzenie wszczętego postępowania podatkowego
 • Wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji podatkowej
 • Uzupełnienia decyzji podatkowej
 • Sprostowania decyzji podatkowej
 • Odwołania od decyzji podatkowej
 • Wstrzymanie wykonania decyzji podatkowej
 • Uchylenie kary porządkowej
 • Stwierdzenie nadpłaty podatku
 • Zwrot opłaty skarbowej
 • Przywrócenie terminu
 • Zmiana decyzji ostatecznej