Biuro Obsługi Mieszkańców - Piotrków Trybunalski - Stanowisko ds. meldunkowych
A A A
  • Biuro Obsługi Mieszkanców do odwołania obsługuje klientów w godzinach 8.00 - 15.00, a we wtorki od 8.00 do 17.00
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ
  • UWAGA !!! Wydłużenie terminu na zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu oraz na rejestrację pojazdu sprowadzonego z UE. Szczegółowe informacje TUTAJ

  • Architektura i Budownictwo: podanie złożymy e-mailem. Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ
  • Biuro Obsługi Mieszkańców informuje, że od dnia 27 kwietnia 2020 r. w kasie w budynku Urzędu Miasta przy Pasażu Rudowskiego 10, będzie można dokonywać płatności, w godzinach od 8.00 do 15.00. Szegółowe informacje znajdziesz TUTAJ
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =

Stanowisko ds. meldunkowych

Dodano: środa, 19 sierpień 2015

STANOWISKO DS. MELDUNKOWYCH

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28 (wejście B)
Stanowisko G,  Parter

TELEFON

tel. (44) 732 77 52
wewnętrzny -752

CZYNNE:
 

poniedziałek - piątek 8.00 - 17.00.

Informacje dotyczące załatwianych spraw:
Wydawanie zaświadczeń a akt ewidencji ludności o zameldowaniu na terenie Piotrkowa Trybunalskiego
Udostępnianie danych osobowych osób zameldowanych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego
Zameldowanie na pobyt stały
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Zameldowanie cudzoziemców
Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego
Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy trwający ponad 6 miesięcy
Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Zgłoszenie pobytu czasowego
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcyLista realizowanych procedur ePUAP
Zameldowanie na pobyt stały NIE
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały NIE
Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące NIE
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące NIE
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego TAK
Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego TAK
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego TAK
Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego TAK

Łódzki Urząd Wojewódzki informuje, że 25 lipca 2016 r.  uruchomiona zostanie  internetowa rezerwacja wizyt osób chcących złożyć wnioski o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium RP, zaproszenia oraz zezwolenia na pracę.

Rezerwacji  należy dokonać na stronie rezerwacje.lodzkie.eu

Pierwsze wizyty zarejestrowane elektronicznie możliwe będą od dnia 1 sierpnia 2016 r.

Dla osób nieposiadających dostępu do Internetu uruchomiono odrębne stanowisku komputerowe (parter, przy ochronie).

Zarezerwuj termin obsługi do stanowiska