Biuro Obsługi Mieszkańców - Piotrków Trybunalski - Stanowisko ds. działalności gospodarczej
A A A
  • Biuro Obsługi Mieszkańców informuje, że w dniach 14.02.2020 r.  - 17.02.2020 r. stanowiska ds. dowodów osobistych będą czynne w godzinach 8.00 - 15.30. Za utrudnienia Przepraszamy.
  • Referat Komunikacji przypomina właścicielom pojazdów o obowiązku zawiadamiania: 1. o nabyciu lub zbyciu pojazdu, wcześniej rejestrowanego na terytorium Polski, w terminie 30 dni od jego nabycia lub zbycia; 2. o obowiązku zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z zagranicy, w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia. 
  • Likwidacja użytkowania wieczystego gruntów mieszkaniowych - więcej informacji znajdziesz TUTAJ
  • NOWE DOWODY OSOBISTE !!! - więcej informacji znajdziesz TUTAJ
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

Dodano: wtorek, 27 grudzień 2011

STANOWISKO DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ul. Szkolna 28 (wejście B), I piętro
Stanowisko I


TELEFON

tel. (44) 732-77-02, wewnętrzny- 702

CZYNNE:

poniedziałek-piątek: 8.00 – 17.00, Informacje dotyczące załatwianych spraw
Przyjmowaniem wniosków dotyczących Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej (CEIDG): wpisy, zmiany, zawieszenia, wznowienia, wykreślenia
Wydawaniem kopii dokumentów z archiwalnych zasobów ewidencji działalności gospodarczej.
Udzielaniem informacji w innych sprawach z zakresu zadań Referatu Spraw Obywatelskich:

- zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy;

- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie:
• przewozu osób samochodem osobowym,
• pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
• przewozu osób taksówką, 
• pośrednictwa przy przewozie rzeczy;

-  zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie prowadzenia przewozów drogowych na potrzeby własne;

-  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

-  stowarzyszeń zwykłych;

-  zgromadzeń publicznych.

Lista realizowanych procedur ePUAP
Rejestracja działalności gospodarczej tak
Wnioski o wydanie kopii/duplikatu dokumentu z ewidencji działalności gospodarczej. nie
Udostępnianie danych historycznych z zasobów ewidencji działalności gospodarczej. nie
Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia do wykonywania krajowego transportu drogowego. nie
.
Zarezerwuj termin obsługi do stanowiska