Biuro Obsługi Mieszkańców - Piotrków Trybunalski - Dyrektor
A A A
  • Nowa e-usługa!!! -  zamelduj się przez internet. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ
  • Złóż wniosek o dowód osobisty on-line !!!  Więcej informacji znajdziesz TUTAJ
  • Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online ! - więcej informacji znajdziesz TUTAJ
  • Uprzejmie informujemy, że Biuro Obsługi Mieszkańców będzie obsługiwało klientów: w dniu 24.12.2018 r.  w godzinach 8.00 - 15.30; w dniu 31.12.2018 r. w godzinach 8.00 - 10.00. Zmiana godzin w dniu 31.12.2018 r. związana jest z inwentaryzacją kas na koniec roku. Za utrudnienia Przepraszamy.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =

Dyrektor

Dodano: wtorek, 27 grudzień 2011


Adres


Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

ul. Szkolna 28 (wejście B)

pok. 245, II piętro


TELEFON/ FAX


tel. (44) 732-77-44


GODZINY OTWARCIA


poniedziałek - piątek 7.30-15.30


DYREKTOR


Dyrektorem Biura Obsługi Mieszkańców jest pani Renata Karbowniczek.


   

INFORMACJE O REALIZOWANYCH ZADANIACH:


    sprawuje nadzór organizacyjny nad pracą stanowisk  obsługowych w Biurze Obsługi Mieszkańców, w tym nadzór nad realizacją zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ubiorów służbowych obowiązujących w BOM,

    nadzoruje system informacji dla klientów, w tym aktualizację kart informacyjnych i druków wniosków stosowanych w procedurach obowiązujących w Urzędzie,

    nadzoruje rozpatrywanie skarg i wniosków rozpatrywanych przez Prezydenta Miasta,

    nadzoruje redakcję i aktualizację strony internetowej www.bom.piotrkow.pl  ,

    nadzoruje i organizuje prace kancelaryjne i obieg korespondencji, w tym ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej, realizowanie wysyłki korespondencji urzędowej, wydawanie korespondencji  przychodzącej poszczególnym komórkom organizacyjnym Urzędu,

    nadzoruje badania w zakresie oceny jakości usług administracyjnych świadczonych w Urzędzie, potrzeb i  oczekiwań klientów,

    realizuje nadzór organizacyjny m.in. poprzez opracowanie i aktualizację regulaminu organizacyjnego, prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta Miasta i rejestru upoważnień udzielonych przez Prezydenta Miasta, opiniowanie projektów zarządzeń pod kątem ich  spójności z regulacjami wewnętrznymi,

    koordynuje przekazywanie sprawozdań z realizacji uchwał Rady Miasta,

    organizuje służbę przygotowawczą w Urzędzie.