Biuro Obsługi Mieszkańców - Piotrków Trybunalski - Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
A A A
  • Referat Komunikacji przypomina właścicielom pojazdów o obowiązku zawiadamiania: 1. o nabyciu lub zbyciu pojazdu, wcześniej rejestrowanego na terytorium Polski, w terminie 30 dni od jego nabycia lub zbycia; 2. o obowiązku zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z zagranicy, w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia. 
  • Likwidacja użytkowania wieczystego gruntów mieszkaniowych - więcej informacji znajdziesz TUTAJ
  • NOWE DOWODY OSOBISTE !!! - więcej informacji znajdziesz TUTAJ
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta

Dodano: poniedziałek, 25 maj 2015
Referaty Urzędu Miasta na Pasażu K. Rudowskiego 10
Sekretariat Prezydenta Miasta Sekretariat Wiceprezydenta Miasta
Sekretariat Sekretarza Miasta Sekretariat Skarbnika Miasta
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi Referat Zamówień Publicznych
Biuro Rady Miasta Referat Budżetu i Analiz Finansowych
Referat Edukacji Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Informatyki Referat Księgowości
Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji Referat Spraw Społecznych
Referat Administracji i Majątku Referat Dochodów
Urząd Stanu Cywilnego Biuro Prasowe
Biuro Prawne  


Referaty Urzędu Miasta na ul. Szkolnej 28 (wejście A)
Sekretariat Wiceprezydenta Miasta Pełnomocnik Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ds. Realizacji Projektu
Referat Architektury i Budownictwa Referat Gospodarki Nieruchomościami
Biuro Inwestycji i Remontów Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Biuro Planowania Rozwoju Miasta
Referat Administracji i Majątku Referat Informatyki


Referaty Urzędu Miasta na ul. Szkolnej 28 (wejście B)
Referat Komunikacji Referat Ewidencji Ludności
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony
Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Miejski Rzecznik Konsumentów
Biuro Obsługi Mieszkańców  
Biuro Prawne Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji – archiwum zakładowe

Referat Urzędu Miasta na ul. Farnej 8
Biuro Partnerstwa i Funduszy

Referat Urzędu Miasta na ul. Zamurowej 11
Centrum Informacji Turystycznej