Biuro Obsługi Mieszkańców - Piotrków Trybunalski - Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
A A A
  • Nowa e-usługa!!! -  zamelduj się przez internet. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ
  • Złóż wniosek o dowód osobisty on-line !!!  Więcej informacji znajdziesz TUTAJ
  • Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online ! - więcej informacji znajdziesz TUTAJ
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 4 =

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta

Dodano: poniedziałek, 25 maj 2015
Referaty Urzędu Miasta na Pasażu K. Rudowskiego 10
Sekretariat Prezydenta Miasta Sekretariat Wiceprezydenta Miasta
Sekretariat Sekretarza Miasta Sekretariat Skarbnika Miasta
Biuro Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi Referat Zamówień Publicznych
Biuro Rady Miasta Referat Budżetu i Analiz Finansowych
Referat Ewidencji Ludności Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Informatyki Referat Księgowości
Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej
Referat Administracji i Majątku Referat Dochodów
Referat Spraw Obywatelskich Biuro Prasowe
Referat Edukacji Biuro Prawne
Urząd Stanu Cywilnego Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych


Referaty Urzędu Miasta na ul. Szkolnej 28 (wejście A)
Sekretariat Wiceprezydenta Miasta Pełnomocnik Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ds. Realizacji Projektu
Referat Architektury i Budownictwa Referat Gospodarki Nieruchomościami
Biuro Inwestycji i Remontów Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Biuro Planowania Rozwoju Miasta
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi  


Referaty Urzędu Miasta na ul. Szkolnej 28 (wejście B)
Referat Komunikacji Referat Ewidencji Ludności (dowody osobiste/meldunki)
Referaty Urzędu Miasta na ul. Sienkiewicza 16 A
Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Miejski Rzecznik Konsumentów

Referat Urzędu Miasta na ul. Farnej 8
Biuro Partnerstwa i Funduszy

Referat Urzędu Miasta na ul. Zamurowej 11
Centrum Informacji Turystycznej