Biuro Obsługi Mieszkańców - Piotrków Trybunalski - Jednostki organizacyjne miasta
A A A
  • Referat Komunikacji przypomina właścicielom pojazdów o obowiązku zawiadamiania: 1. o nabyciu lub zbyciu pojazdu, wcześniej rejestrowanego na terytorium Polski, w terminie 30 dni od jego nabycia lub zbycia; 2. o obowiązku zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z zagranicy, w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia. 
  • Likwidacja użytkowania wieczystego gruntów mieszkaniowych - więcej informacji znajdziesz TUTAJ
  • NOWE DOWODY OSOBISTE !!! - więcej informacji znajdziesz TUTAJ
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =

Jednostki organizacyjne miasta

Dodano: poniedziałek, 25 maj 2015
Jednostki organizacyjne miasta
Straż Miejska
Muzeum
Ośrodek Działań Artystycznych
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Pracownia Planowania Przestrzennego
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny
 

Placówki pomocy społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dom Dziecka
Pogotowie Opiekuńcze
Środowiskowy Dom Samopomocy
Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna "Bartek"
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej
Miejski Żłobek Dzienny

Przedszkola samorządowe
Przedszkole Samorządowe Nr 1
Przedszkole Samorządowe Nr 5
Przedszkole Samorządowe Nr 7
Przedszkole Samorządowe Nr 8
Przedszkole Samorządowe Nr 11
Przedszkole Samorządowe Nr 12
Przedszkole Samorządowe Nr 14
Przedszkole Samorządowe Nr 15
Przedszkole Samorządowe Nr 16
Przedszkole Samorządowe Nr 19
Przedszkole Samorządowe Nr 20
Przedszkole Samorządowe Nr 24
Przedszkole Samorządowe Nr 26

Szkoły podstawowe
Szkoła Podstawowa Nr 2
Szkoła Podstawowa Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 5
Szkoła Podstawowa Nr 8
Szkoła Podstawowa Nr 10
Szkoła Podstawowa Nr 11
Szkoła Podstawowa Nr 12
Szkoła Podstawowa Nr 13
Szkoła Podstawowa Nr 16Szkoły ponadgimnazjalne
I Liceum Ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6
Centrum Kształcenia Praktycznego
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy